Gå til startsiden   Annonsetyper

Våre annonsører kan velge mellom to former for kundekontakt med våre medlemmer. Alternativene er ren tekst mail, eller HTML mail.

  • Ren tekst mail - utfra vår erfaringer på området er denne typen kommunikasjonsform den mest effektive for å oppnå en handling fra en potensiell kunde. Ved å kommunisere gjennom en tekst, får man formidlet mye informasjon før vedkommende eventuelt velger å klikke seg inn på webstedet til annonsøren.
  • HTML mail - denne type kommunikasjonsform gir annonsøren mulighet til å plassere bilder av produkter som skal selges og logo for nettstedet i mailen. Dette øker merkevarebygningen og mottakerens kjennskap til annonsøren. Men det viser seg at reklamemailer med bilder og andre effekter lett tar oppmerksomheten bort fra det opprinnelige budskapet og teksten i mailen. På grunn av at bilder og effekter skaper mye støy og fjerner oppmerksomhet fra selve budskapet, er tekstmail i de fleste tilfeller å anbefale.

   Oversikt over kategorier:

Aerobic, Annonsering, Auksjoner, Barn, Bil, Bøker, Båt, Data, Dataspill, Dyr, Eiendom, Finans, Friluftsliv, Fisking, Foto, Forbruksvarer, Forretningsmuligheter, Hus og hjem, Internett, Internettbusiness, Internettmarkedsføring, Hobbyartikler, Investering, Karriere, Kosmetikk, Klær, Kultur, Kunst, Leker, Make up, Mat, Musikk, Nyheter, Parfyme, Politikk, Radio/TV, Rekreasjonstilbud, Reise, Sport, Sko, Teater, Teleutstyr, Teknologi, Tidsskrifter, Utdanning, Ur/optikk, Verktøy, Økonomi.

Kjønn
Mann / kvinne

Inntekt
0 - 100 000 kr pr år
100 001 - 200 000 kr pr år
200 001 - 300 000 kr pr år
300 001 - 400 000 kr pr år
400 001 - 500 000 kr pr år
500 000 kr eller mer pr år

Alder
0 - 15 år
15 - 20 år
20 - 25 år
25 - 30 år
30 - 40 år
40 - 50 år
50 - 60 år
61år eller mer

Poststed og yrke

Vi har i tillegg registre over postnummeret og fylket der de forskjellige medlemmene er bosatt. Denne kategorien er lagt til i senere tid, og vi har derfor ikke så stort utvalg foreløpig, men vår medlemsmasse vokser fra dag til dag.

Det er også fullt mulig å sende reklame etter alle spesifikasjoner. Et eksempel på dette kan være menn i Oslo mellom tretti og førti år med en inntekt over 300 000 kroner per år. I tillegg kan man kreve at kundegruppen skal interesse for økonomi og ha økonomisk utdanning. Å få reklame mer tilpasset enn dette kan vel vanskelig la seg gjøre!

Det er mulig å tilpasse målgruppen etter utvalg fra alle kategorier av demografiske variabler som er her er nevnt. Det er fullt mulig å kombinere alle variabler samtidig uten at dette fører til dobbel utsending til samme person flere ganger.