Adstream.no er et selskap som tilbyr målrettet email annonsering.
Vi har for tiden rundt 42000 medlemmer, som alle har godtatt å motta tilpasset reklame.

   Målrettet annonsering

Adstream.no har muligheten til å tilpasse reklamen mot den aktuelle annonsørens ønskede målgruppe. Når våre medlemmer registrerer seg , lagrer vi alle demografiske variabler for hver enkelt person. Vi registrerer følgende opplysninger i vår database: interesser, alder, kjønn, inntekt, yrke/utdanning og fylke. Alle disse opplysningene kan i etterkant brukes til å tilpasse annonsørenes målgruppe best mulig.


De fleste som driver næringsvirksomhet via Internett, har en rimelig klar oppfatning om hva som er deres aktuelle målgruppe. Om en annonsør kan definere sin målgruppe,kan vi levere et utvalg av disse personene direkte på vedkommendes annonsørs webside.

Vi kan tilby flere måter å tilpasse reklamen mot spesielle kundegrupper.Først og fremst har vi opplysninger om alle våre medlemmer sine interesser. På denne måten kan annonsørene sende reklame til personer som ønsker mer informasjon om tilbud innenfor dette segmentet. Om man driver en sportsbutikk, kan man velge å distribuere reklame kun til de som har valgt sport som en av sine interesser.

Videre kan vi også spesifisere reklamen etter kjønn. Ikke alle produkter selger like godt både til kvinner og menn. Derfor ønsker vi å gi våre kunder tilbud om å kunne velge kundegruppe også på dette området.


Også geografisk kan vi tilby spesifiserte kundegrupper. Vi har postnumrene til alle våre medlemmer,og kan derfor være selektive også på dette området. Vår database innholder også opplysninger om hjemfylket til medlemmene. (Denne kategorien ble innført noe senere enn de andre, og vi har derfor et noe tynnere utvalg her enn i de andre demografiske variablene.)


Ellers har vi også opplysninger om alderen på alle medlemmer.De fleste annonsører vet oftest veldig godt hvilken aldersgruppe som er deres aktuelle kunder, og vi kan hjelpe annonsøren til å nå akkurat disse.


Mange annonsører selger kapitalkrevende produkt, og ønsker derfor en kjøpesterk målgruppe.Vi har registrert inntekten til alle våre medlemmer og kan enkelt velge ut de mest aktuelle kandidatene utfra det produktet annonsøren tilbyr.


Vi har også registre over yrkesgrupper for alle de 42000 personene i vår database.Så dersom man ønsker en målgruppe som for eksempel har høy utdanning eller som er beslutningstakere i en bedrift, kan vi også tilpasse dette etter ønske.